Програма партії

Мета партії: побудова соціально-справедливого суспільства, яке забезпечує умови динамічного і гармонійного розвитку громадянина.Завдання партії:

Унеможливлення паразитування однієї людини над іншою. Створення державної ефективної моделі трудових відносин, що виключають можливість паразитування на людській праці.

Заборона будь-якої участі іноземців або осіб з подвійним громадянством в управлінні державою і державним майном.

Ревізія і перегляд умов міжнародних договорів та зобов'язань України, з метою захисту інтересів народу.

Всебічне об'єднання слов'янських народів як основи для інтернаціоналізму, миру на планеті та гармонійного співіснування.

Для ліквідації штучних точок напруги в суспільстві

необхідно закріпити в Конституції України окремий закон про проведення онлайн референдумів з ключових питань в країні, який буде представлений нашою партією, з прозорою і публічною процедурою постановки питань на референдум, народом України. А після, запуск механізму проведення всеукраїнського онлайн референдуму з питань, які розколюють українське суспільство:

надання російській мові статусу другої національної або статусу мови міжнаціонального спілкування ";

заборона на фінансування державою будь-якої церкви;

скасування закону про декомунізацію;

заборона на вшанування колаборантів і осіб, які співпрацювали з нацистами;

заборона продажу сільськогосподарської української землі в приватну власність;

пріоритету українського законодавства над міжнародним в економічних питаннях і питаннях безпеки;

Блокування втягування України в НАТО і ЄС, через приведення Конституції України у відповідність основоположними документами, "актом про проголошення незалежності" і "Декларації про державний суверенітет".


Механізм реалізації ідеології: народовладдя через систему референдумів з ключових та інших питань в країні.


Соціальна основа нашої партії: люди суспільно корисної праці.Культура:

Формування необхідної державної інфраструктури для надання громадянам умов для самореалізації, прояву талантів і задоволенню культурних потреб (гуртки, секції, курси) з урахуванням можливостей сучасних технологій.

Розвиток державної системи культурного проведення часу (театри, філармонії, підтримка здорового українського кінематографа) на основі сучасних технологій.

Повага культурної самобутності народів що населяють Україну.

Скасування антиконституційної дискримінації за мовною, національною та іншими ознаками, в тому числі, у визначенні "корінних народів".

Розвиток традиційних сімейних цінностей.


оподаткування:

Перехід на пряме оподаткування. Скасування системи непрямих податків, в першу чергу ПДВ. Введення єдиного податку на доходи. Введення прогресивного податку на доходи фізичних осіб за принципом "багатий платить більше".


приватизація:

У державній власності повинні бути всі природні монополії, енергетика (мається на увазі генерація від мегавату), стратегічні підприємства, містоутворюючі підприємства і видобуток корисних копалин. Шляхом викупу підприємств у сумлінних власників за ринковою вартістю в державну власність.

Ревізія приватизації, повернення в державну власність незаконно відчужених державних підприємств і залучення до кримінальної відповідальності осіб, винних у розкраданні, знищенні і знеціненні народного майна.


Аграрна політика:

Сільськогосподарська земля повинна бути виключно у власності держави України з можливістю довгострокової оренди (50-150 років). Допускається тільки використання землі під контролем держави. Мета контролю - недопущення шкоди, яка може бути завдана землі в результаті зловживань і деструктивного використання. Заборона на оренду лісів, річок, озер і ставків. Земля видана у вигляді паїв українцям не вилучається, з можливістю громадянина в будь-який момент продажу своєї землі державі за ринковою ціною. Також, у сумлінних власників великих ділянок український землі, держава купить за ринковою вартістю, з пріоритетними правами у колишніх власників на укладення договору довгострокової оренди.


Політика в правоохоронних органах:

Поставити правоохоронні органи на службу народу України.

Повернення вертикалі в правоохоронних органах шляхом ліквідації структур, які організовані закордонними фондами і країнами (НАБУ, Назка, САП, АРМА, Спеціальний Антикорупційний суд ітд).

Пріоритет: законність і повага прав людини. Формування дієвої та ефективної системи перевиховання осіб, які вчинили правопорушення або злочин. Побудова ефективної системи профілактики та попереджень правопорушень.

 


Політика судової системи:

Повернення виборності суддів, повернення реальної кримінальної відповідальності суддів за завідомо неправомірні рішення.


Зовнішня політика:

Пріоритет на інтереси народу України, нейтральний статус, позаблоковість. Мирна політика і добросусідство. Ревізія і зміна принципів співробітництва з такими організаціями як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, а також іншими фінансовими міжнародними організаціями. Основний принцип зовнішньої політики - міжнаціональний діалог.

 


Соціальна політика:

Створення умов для комплексного гармонійного розвитку громадянина з метою розкриття повного потенціалу окремих індивідуумів і суспільства в цілому.

Гарантована гідна пенсія на рівні задоволення базових фізіологічних і культурних потреб, згідно з розрахунками ООН для всіх, хто працював на благо України, не допускаються фінансові спекуляції з пенсійним забезпеченням.

Всебічна максимальна підтримка материнства і дитинства шляхом збільшення дотації держави дитячих таборів, гуртків, оздоровчих комплексів.

Дбайливе ставлення до ресурсів планети для забезпечення майбутнього наступних поколінь, шляхом відходу від споживчого та накопичувального принципу існування.

Державна гарантія прожиткового мінімуму на рівні забезпечення базових фізіологічних і культурних потреб розрахованих за методиками ООН.

Введення персональної кримінальної відповідальності за зниження стану стандартів життя громадянина.

Скасування системи існуючої ювенальної юстиції.

Побудова нової системи допомоги сім'ї і недопущення розпусти і розтління.

Державна пропаганда здорового способу життя та спорту. Відновлення державної спортивної інфраструктури.

Розробка і реалізація державних програм, підтримка ініціатив спрямованих на: інтелектуальне, творче і духовний розвиток, підвищення продуктивності праці, скорочення робочого дня, ефективності використання знань, сировини, матеріалів та енергоресурсів, підвищення безпеки життя людини, ліквідація бідності.


Кожна Людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподілі суспільних коштів. Кожній Людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства. Пріоритетом є життя і здоров'я громадянина, людяність, високі духовно-моральні устремління Людини, гуманність, сумлінність, взаємоповага і зміцнення дружби між народами і людьми.Оборонна політика:

Ми виступаємо за формування комбінованої системи з контрактної та призовної складової.

Пріоритет на розвиток і модернізацію вітчизняного військово-промислового комплексу.


 


Національна безпека:

Заборона діяльності НКО (некомерційних організацій), що фінансуються з-за кордону. Недопуск до управління державою і Збройними силами людей, які працювали або вчилися за рахунок інших держав і афілійованих з ними фондів.

Захист героїчного історичної спадщини українського народу.

Формування національних державних телеканалів і інформаційних агентств.

Створення вітчизняної інформаційної інфраструктури, інтернет-сервісів, соціальних мереж і місць для розміщення відеофайлів, а також формування законодавчої бази для контролю роботи закордонних ресурсів на території України.


Політика екології:

Вивчення і відновлення гармонійних відносин з навколишнім світом.

Встановлення в законах України пріоритетів розвитку середовища людського проживання відповідно до принципу екологічного співіснування людини і природи.

Введення єдиної державної екологічної програми розвитку України, метою якої повинно стати не тільки сама людина як такої, а збереження і відновлення різноманітності всіх форм навколишнього середовища в гармонійному поєднанні їх з діяльністю людини.

Встановлення дієвих заходів екологічної безпеки та їх впровадження в життя, а також створення механізму реальної відповідальності за порушення екологічної безпеки.

Введення відповідальності держави перед громадами і конкретними особами, які постраждали від екологічних катастроф або наслідків небезпечного поводження з природою, незалежно від суб'єкта заподіяння шкоди.

Відновлення обов'язковості очищення водних ресурсів України, для всіх, хто працює на території України суб'єктів, з покладанням контролю за цим процесом на правоохоронні органи і місцеві органи влади. Забруднення водойм, незалежно від того природна ця водойма або штучно створена, буде кваліфіковано як порушення закону.

Введення системи обліку дерев, для протистояння незаконній вирубці лісів.


Освіта:

Доступ до знань, досвіду і професійним навичкам не можуть бути платним товаром, держава повинна забезпечувати все вищеперелічене на безоплатній основі. Гарантоване працевлаштування випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів. Налаштування системи комунікації та взаємодії між вітчизняною промисловістю і навчальними закладами. Інтеграція приватних навчальних закладів в українську промисловість.Охорона здоров'я:

Гарантована безкоштовна охорона здоров'я для громадян України. Будь-яка приватна медицина діє під суворим контролем держави.

Збереження кадрового потенціалу в медицині за рахунок збільшення бюджетного фінансування - пріоритет галузі.

Збереження і відновлення існуючої мережі лікувальних установ з метою забезпечення територіальної доступності медичної допомоги.

Ліквідація структур-прокладок між фінансами і лікувальними закладами таких, як НСЗУ (Національна служба здоров'я).

Повернення до системи національних протоколів і рекомендацій.

Нанесення свідомого доведеного шкоди здоров'ю пацієнта, затягування лікування, лікування неіснуючих хвороб з метою отримання вигоди і з іншими цілями, що йдуть врозріз з інтересами здоров'я пацієнта, прирівнюються до особливо тяжких злочинів.

Аудит і залучення до відповідальності осіб, причетних до скорочення мережі державних і комунальних медичних установ.

Відродження Вітчизняної державної фармацевтичної промисловості, з метою підвищення доступності та якості ліків.

Введення кримінальної відповідальності за підробку лікарських препаратів.


Донбас:

Виконання міжнародних зобов'язань України і "Мінських угод". Пріоритет неподільності територіальних суб'єктів України. Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які саботують процеси відновлення контролю на тимчасово непідконтрольних територіях. Мирна інтеграція Донбасу в Україні, формування програми фінансових компенсацій жителям, які постраждали від бойових дій з обох сторін конфлікту. Публічне розслідування військових злочинів, скоєних з обох сторін конфлікту, притягнення винних до кримінальної відповідальності.


Заборона на використання офіційними особами і ЗМІ термінів, які не прописані в "Мінських угодах".


Крим: Стаття 133 Конституції України. Систему адміністративно-теріторіального влаштую України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища и села.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська , Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають Спеціальний статус, Який візначається законами України.


   


Оптимізація систем державного управління:

Формування державної структури, що здійснює функцію нагляду за дотриманням стандартів життя в сферах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, правоохоронної системи і т.д. Ревізія законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих після 21 лютого 2014 року. Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до прийняття і виконання антиконституційних і антинародних нормативно-правових актів.


Економічна політика:

Перехід на планову економіку в ключових і наукомістких галузях промисловості.

Проведення нової високотехнологічної індустріалізації, заснованої на високоточному прогнозування потреб громадян України з максимальним ухилом на імпортозаміщення.

Введення жорсткого державного контролю за транскордонним рухом капіталу.

Формування економіки з раціональним використанням природних ресурсів, збереження родючості грунту, чистоти водойм, повітря, а також спеціальні заходи, що застосовуються до власників і керівників підприємств, що забруднюють навколишнє середовище, спрямовані на зведення до мінімуму забруднень, а в окремих випадках і до повного закриття таких виробництв .

Протекціонізм власного виробника і впровадження прозорої та справедливої ​​митної політики.

Розробка і втілення державних програм розвитку в таких сферах як туризм, інфраструктура, спорт та інших, які вимагають невеликих вкладень, але дають високі прибутки.