Публічна оферта

1.1. Дана Користувацька угода (далі - Угода) регламентує правовідносини між адміністрацією порталу (далі - Портал і/або Сайт) і фізичною особою (далі - Користувач) при використанні форумів, блогів, чату, коментарів та інших інтерактивних ресурсів, а також розміщенні текстових повідомлень, відео, аудіо, графічних матеріалів, (далі - Матеріали) на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://derzhava.org.ua (далі - Сайт), а також надсилання поштових повідомлень за допомогою Поштових сервісів (електронної пошти). Користувачем вважається фізична особа, що не пройшла або пройшла реєстрацію на сайті й використовує сервіси та/або інтернет-продукти порталу . Текст цієї Угоди виводиться Користувачеві при реєстрації. Угода набуває чинності з моменту погодження Користувачем з її умовами, шляхом перебування на Сайті. Користувач може використовувати сервіси й служби Сайту тільки після реєстрації.

1.2. Дана Угода може бути змінена Адміністрацією без жодного спеціального повідомлення Користувачеві. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на порталі.

1.3.Правовідносини, що виникають між Користувачем і Адміністрацією, у зв'язку з виконанням даної Угоди, регулюються законодавством України.

Взаємодія

2.1.Сайт надає Користувачам інтернет-сервіси (форуми, блоги, чати, функцію коментування й інші інтерактивні ресурси (далі в цілому - Сервіс), можливість розміщення своїх Матеріалів і використання електронної пошти на безкоштовних підставах.

2.2. Для того щоб скористатися функціями електронної пошти й Сервісами Порталу, Користувач повинен пройти таку процедуру реєстрації:

2.2.1.Заповнити реєстраційну форму у додатку;

2.2.2.Висловити згоду з умовами даної Угоди. При цьому Адміністрація жодним чином не здійснює перевірку надаваної Користувачем інформації на предмет правдивості й не несе відповідальності перед жодними третіми особами за точність і правдивість такої інформації; не розцінює надавану Користувачем інформацію як персональні дані, що підлягають спеціальному захисту згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;

2.2.3.По завершенню процесу реєстрації Користувач уводить логін облікового запису й пароль для доступу до електронної пошти й Сервісів Порталу. Користувач персонально відповідає за безпеку свого логіну й пароля, а також повну відповідальність за всі дії, які будуть виконані Користувачем у процесі використання електронної пошти й сервісів Порталу;

2.2.4.Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати й зберігати реєстраційні дані Користувача (у випадку одержання таких), у рамках Сервісу з метою виконання положень даної Угоди.

2.3.Поштова служба Сайту не несе ніякої відповідальності за відповідність Сервісу цілям Користувача, за затримку, видалення або недоставляння пошти.

2.4. Усі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, покупки й налагодження для цього відповідного устаткування й програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно й не підпадають під дію даної Угоди.

2.5. Пароль Користувача від електронної пошти й сервісів порталу може бути відновлений Адміністрацією тільки у випадку точного, правильного та повного введення інформації, зазначеної при первинній реєстрації Користувачем обліковому запису.

2.6.Адміністрація не здійснює жодного контролю і несе відповідальності за зміст переписки Користувачів, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.7. Розміщення Матеріалів і використання Сервісів є пост-модерованими, тобто модератор ознайомлюється з матеріалами після розміщення таких матеріалів Користувачем на Сайті. Якщо який-небудь матеріал порушує правила користування Сайтом і/або є таким і/або містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

Сервіси (Розміщення Матеріалів)

3.1.Користувач розміщує свої Матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації виняткове право надання широкого доступу до Матеріалів у межах даного ресурсу без виплати жодної винагороди.

3.2.Користувач усвідомлює й погоджується, що електронна пошта може містити службові повідомлення Адміністрації, автоматичні повідомлення й контент Сайту. Користувач, який є законним Автором зазначених у цьому пункті матеріалів, зберігає за собою всі майнові й особисті немайнові авторські права, згідно з законодавством України й міжнародними угодами.

5.6. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати й не копіювати, не продавати й не перепродувати, а також не використовувати в якихось комерційних цілях будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, крім тих випадків, коли таке право надається його законним Правовласником.

5.7. Адміністрація не гарантує, що сервіси сайту будуть відповідати вимогам Користувача; будуть надаватися безупинно, швидко, надійно й без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними й надійними.

5.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням сервісів Сайту, Користувач використовує на власний страх і ризик. Користувач самостійно відповідає за будь-який збиток, який може бути нанесений комп'ютеру та/або даним у результаті завантаження й використання цих матеріалів.

5.9.Адміністрація зобов'язується повідомити Користувачеві про претензії третіх осіб на розміщені Користувачем Матеріали. Користувач зобов'язується або надати Адміністрації права на публікацію Матеріалу, або вилучити Матеріал.

5.10. Aдміністрація має право на першу вимогу відповідного вповноваженого (правоохоронного) органа, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

5.11. Користувач визнає, що Адміністрація може встановлювати обмеження у використанні сервісів і пошти, у тому числі: строк зберігання поштових повідомлень і будь-яких інших матеріалів, розташовуваних Користувачем, максимальна кількість повідомлень, які можуть бути надіслані або отримані одним Користувачем, максимальний розмір поштового повідомлення або дискового простору.

5.12. При виявленні особи, що виконує дії, що кваліфікуються, як спам на пошті Порталу, Адміністрація має право блокувати одержання поштових повідомлень із поштової адреси зазначеної особи (у тому числі Користувачів) на поштові адреси Сайту. Крім того, Адміністрація має право звернутися в правоохоронні органи з заявою про притягнення до відповідальності за такі дії.

5.13. Адміністрація не несе відповідальності:

- за дії Користувача на Сайті;

- за збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дію шкідливих програм, а також за несумлінні дії третіх осіб;

- за зміст і законність Інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем у рамках Сервісу, а також за її характер;

- за збиток/упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;

- за вірогідність рекламної інформації, одержуваної Користувачем у рамках сервісу, і якість рекламованих у ній товарів/послуг тощо;

- за певні ушкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли в результаті користування сервісом.

Загальна інформація

6.1. Дана Угода юридично зобов'язує як Адміністрацію, так і Користувача.

6.2.Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Угоди, виконаних Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від сервісів Сайту.

6.3.Усі можливі суперечки, що виникають у зв'язку з/з приводу виконання цієї Угоди, дозволяються згідно з нормами чинного законодавства України.

6.4.Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого наймання, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених цією Угодою.

6.5. Користувач, котрий вважає, що його права й інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Сайті якогось Матеріалу, направляє претензію в службу підтримки. Матеріал буде негайно вилучений з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

6.6. У випадку прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпають повністю або частково функціонування Сайту або Сервісів, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Сервісів, спрямованих на приведення діяльності Сайту у відповідність до нових норм.